HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ Online

Việc nâng cao chất lượng tốc độ truy cập mạng, để phục vụ tốt hơn nữa khách hàng, Viettel Biên Hòa cung cấp cho bạn nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Trả trước, trả sau, Internet, Wifi, Cáp quang, Truyền hình….

Liên hệ : 0981 292969

Hoặc soạn DK gửi 0981 292969

Lắp đặt cáp quang Viettel | Internet Viettel | Wifi Viettel | Chữ ký số Viettel | Truyền Hình Số Viettel | Lắp mạng Viettel | Định vị xe máy | Chữ ký số Viettel

GÓI DATA CHO DI ĐỘNG VIETTEL

Gói cước UMAX 200 Viettel

[Xem ngay]

UMAX 200

 • Data: 15Gb
 • Thoại: Đang cập nhật
 • Giá: 200,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • Đang cập nhật gửi 0981 292969
Gói cước MIMAX90 Viettel

[Xem ngay]

Gói 4G MIMAX90

 • Data: 5GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX90 gửi 0981 292969
Gói cước UMAX300 Viettel

[Xem ngay]

UMAX300

 • Data: 30GB tốc độ cao
 • Thoại: Đang cập nhật
 • Giá: Đang cập nhật
 • Hạn: Đang cập nhật
 • UMAX300 gửi 0981 292969
Gói cước MIMAX125 Viettel

[Xem ngay]

Gói MIMAX125

 • Data: 8GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 125,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX125 gửi 0981 292969
Xem tất cả

Internet cáp quang

Gói Cước Net 1plus

[Xem ngay]

Gói Net 1 Plus

 • Data: Tốc độ: 30Mbps
 • Thoại: Ko có
 • Giá: 165,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • DK Net 1 gửi 0981 292969
Gói Net 2 Plus

[Xem ngay]

Gói Net 2 Plus

 • Data: Tốc độ: 40Mbps
 • Thoại: Ko có
 • Giá: 180.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • DK Net 2plus gửi 0981 292969
Gói Net 3 Plus

[Xem ngay]

Gói Net 3 plus

 • Data: Tốc độ: 55Mbps
 • Thoại: Ko có
 • Giá: 210.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • DK Net3plus gửi 0981 292969
Gói Net 4 Plus

[Xem ngay]

Gói Net 4plus

 • Data: Tốc độ: 70Mbps
 • Thoại: Ko có
 • Giá: 260.000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • DK Net 4plus gửi 0981 292969
Xem tất cả

Doanh nghiệp-giải pháp

Fast 40plus

[Xem ngay]

Fast 40 Plus

 • Data: Tốc độ: 80Mbps
 • Thoại: Không có
 • Giá: 440.000đ
 • Hạn: 01 tháng
 • Dk Fast 40 gửi 0981 292969
Gói Fast 50

[Xem ngay]

Fast 50

 • Data: Tốc độ:100Mbps
 • Thoại: Không có
 • Giá: 660.000đ
 • Hạn: 01 tháng
 • Dk Fast 50 gửi 0981 292969
Gói Fast 60

[Xem ngay]

Gói Fast 60

 • Data: Tốc độ:120Mbps
 • Thoại: Không có
 • Giá: 880.000đ
 • Hạn: 01 tháng
 • Dk Fast 60 gửi 0981 292969
Gói Fast 60 Plus

[Xem ngay]

Gói Fast 60 plus

 • Data: Tốc độ:120Mbps
 • Thoại: Không có
 • Giá: 1.400.000đ
 • Hạn: 01 tháng
 • Dk Fast 60+ gửi 0981 292969
Gói Fast 80

[Xem ngay]

Gói Fast 80

 • Data: Tốc độ: 180Mbps
 • Thoại: Không có
 • Giá: 2.200.000đ
 • Hạn: 01 tháng
 • Dk Fast 80 gửi 0981 292969
Gói Fast 100

[Xem ngay]

Gói Fast 100

 • Data: Tốc độ 200Mbps
 • Thoại: Không có
 • Giá: 4.400.000đ
 • Hạn: 01 tháng
 • Fast 100 gửi 0981 292969
Xem tất cả